Kuusamon kaivoshanke
Tutkimushistoria
Geologia
Tutkimusalue
Tutkimussuunnitelma

Dragon Mining Oy

Ympäristövaikutusten
arviointi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Tervetuloa tutustumaan
Dragon Mining Oy:n
Kuusamon kaivoshankkeeseen!

nuoliKuusamo Mine Project EIA Summary

nuoliYleisötilaisuudet Kuusamo 8.1.2014 ja Käylä 9.1.2014

nuoliYmpäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Dragon Mining Oy tutkii mahdollisuutta käynnistää kaivostoiminta Kuusamossa. Tutkittavien malmiesiintymien tärkeimmät arvometallit ovat kulta ja koboltti. Myös kuparia, uraania ja harvinaisia maametalleja tavataan paikoin kohonneina pitoisuuksina.

Dragon Mining Oy:n malminetsintätoimien ja muiden selvitysten tarkoituksena on tutkia malmiesiintymien mittasuhteet ja niiden hyödynnettävyys sekä varmistaa toiminnan edellytykset laatimalla ympäristö- ja kaivoslainsäädännön mukaiset selvitykset ja lupahakemukset.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi on käynnistetty YVA-menettely. YVA:n aikana selvitetään hankealueiden ja niiden ympäristön nykytila sekä mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset. Ympäristövaikutusten kannalta ja sosiaalisesti hyväksyttävän vaihtoehdon valitsemiseksi selvityksissä tarkastellaan eri vaihtoehtoja rikastustoiminnan sijoittumiselle. Mikäli uraani otetaan talteen, hanke vaatii myös ydinenergialainsäädännön mukaiset lupahakemukset ja selvitykset. Arvioinnissa huomioidaan myös käynnissä olevan kairaustoiminnan vaikutukset.

pdf Kuusamon kaivoshankkeen esite (1Mb)

Dragon Mining Ltd:n kultakaivokset ja malminetsintäkohteita Suomessa (Polar Mining Oy) ja Ruotsissa.

 

Pohjakartat © Maanmittauslaitos, lupa nro 308/MML/11
Kallioperäkartat © Geologian tutkimuskeskus

 

 

 
16.1.2014 Ramboll