Kuusamon kaivoshanke
Tutkimushistoria
Geologia
Tutkimusalue
Tutkimussuunnitelma

Dragon Mining Oy

Ympäristövaikutusten
arviointi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

GeologiaKuusamon alueen kallioperä koostuu arkeeisesta ja proterotsooisesta yksiköistä, joiden malmipotentiaalisuus on tunnettu jo vuosikymmeniä. Polar Mining Oy:n malminetsintätutkimukset ovat keskittyneet ns. Käylän muodostumaan, joka on osa Kuusamon vihreäkivivyöhykettä. Käylän muodostuma on noin 20 km pituinen vyöhyke Käylän ja Kuohtijärven välisellä alueella.

Kuusamon alueelta tunnetaan kymmeniä kulta- ja muiden metallien esiintymiä. Suuri osa metalliesiintymistä syntyi noin kaksi miljardia vuotta sitten usean kilometrin syvyydessä. Satojen vuosimiljoonien saatossa kallioperän liikunnot sekä eroosion kuluttava vaikutus ovat johtaneet siihen, että tämän hetkisellä eroosiotasolla esiintymät ovat kallioperän ylimmissä osissa.

 

Juomasuon esiintymän malmiot (näkymä pohjoiseen).

 

 

 

 
31.3.2011 Ramboll