Kuusamon kaivoshanke

Dragon Mining Oy
Oriveden kultakaivos
Jokisivun kultakaivos
Sastamalan rikastamo Malminetsintä muualla Suomessa

Ympäristövaikutusten
arviointi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Jokisivun kultakaivos

Jokisivun kultaesiintymän löytymiseen johtaneen lohkareen lähetti paikallinen koulupoika malminetsintäkilpailuun jo vuonna 1964. Outokumpu Oy käynnisti varsinaiset malmitutkimukset vuonna 1985, ja jatkoi monipuolisia tutkimuksia useassa erillisessä vaiheessa aina vuoteen 2003, minkä jälkeen tutkimukset jatkuivat Polar Mining Oy:n toimesta. Pitkällisen ympäristölupaprosessin viivyttämänä kultamalmin louhinta alkoi Jokisivulla vuonna 2009 pienestä avolouhoksesta. Maanalaiseen louhintaan tähtäävät työt alkoivat avolouhinnan päätyttyä vuonna 2010. Myös Jokisivun malmi kuljetetaan Sastamalan rikastamolle.

 

 

Jokisivun kaivoksen avolouhos.

 

Jokisivun kaivoksen Arpolan ja Kujankallion malmiot.

 

 

 

 
31.3.2011 Ramboll