Kuusamon kaivoshanke

Dragon Mining Oy
Oriveden kultakaivos
Jokisivun kultakaivos
Sastamalan rikastamo Malminetsintä muualla Suomessa

Ympäristövaikutusten
arviointi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Oriveden kultakaivos

Oriveden kultamalmi löytyi Lohja Oy:n ja Helsingin yliopiston geologian laitoksen metallogenisen tutkimusprojektin yhteistyönä vuonna 1982. Outokumpu Oy osti esiintymän oikeudet 1990, ja Oriveden kaivos avattiin 1994. Outokumpu jatkoi kultamalmin louhintaa marraskuussa 2003 tapahtuneeseen yrityskauppaan saakka.

Vuonna 2007 Polar Mining Oy aloitti kultamalmin louhinnan uudelleen keskittyen viisi vuotta aikaisemmin löytyneeseen Sarvisuon malmioryppääseen, joka sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä Outokummun louhimasta Kuteman malmiryppäästä.

Oriveden maanalaisen kaivoksen malmiot ovat kapeita, pystysuoria ”piippuja” tai ”piippuryppäitä”, joiden syvyysjatkuvuus voi olla satoja metrejä. Kaivoksen syvin kohta on tällä hetkellä noin 720 metriä maanpinnan alapuolella, mutta kultapitoisten vyöhykkeiden on todettu jatkuvan yli 1000 metrin syvyyteen.

Orivedeltä malmi kuljetetaan 80 km:n päähän Sastamalaan rikastettavaksi. Oriveden kaivos on tuottanut yli 16000 kg kultaa.

 

 

Oriveden kaivos

 

Oriveden kaivoksen malmipiiput (Kutema ja Sarvisuo) sekä tunneliverkosto

 

 

 

 
31.3.2011 Ramboll