Kuusamon kaivoshanke

Dragon Mining Oy

Ympäristövaikutusten
arviointi

Arviointiselostus
Yleisötilaisuudet
nuoliOhjausryhmä

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Summary

 

pdf Kuusamo Mine Project EIA Summary

pdf ОВОСРЕЗЮМЕ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУУСАМО

 


pdf Summary of the Impact on the Water System

pdf Заключение о влиянии на водную среду

pdf Tiivistelmä vesistövaikutuksista

 

 

 

 

 

 

 
16.1.2014 Ramboll