Kuusamon kaivoshanke
Tutkimushistoria
Geologia
Tutkimusalue
Tutkimussuunnitelma

Dragon Mining Oy

Ympäristövaikutusten
arviointi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Juomasuo, Hangaslampi, Pohjasvaara, Meurastuksenaho, Sivakkaharju
Dragon Mining Oy:n Kuusamon tutkimusalue koostuu valtausvarauksista, valtauksista ja kaivospiireistä. Juomasuon, Hangaslammen ja Pohjasvaaran esiintymät sijaitsevat Käylän ja Säkkilän kylien välisellä alueella, noin 2-3 km päässä kyläkeskuksista. Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon esiintymät sijaitsevat noin neljä kilometriä Rukakeskuksesta luoteeseen. Jo tunnettujen esiintymien lisäksi, alueelta tunnetaan lukuisia kultaviitteitä sekä pienempiä kultamineralisaatioita.

Taloudellisesti merkittävimmät metallit ovat kulta ja koboltti. Paikoin myös muun muassa kupari, molybdeeni, uraani ja harvinaiset maametallit esiintyvät kohonneina pitoisuuksina.

Kultapitoiset vyöhykkeet ovat tavallisesti pinta-alaltaan pieniä, mutta niillä voi olla mittavat syvyysjatkeet. Esimerkiksi Juomasuon esiintymän kultapitoiset ”piippuryppäät” sukeltavat jyrkästi etelään ja jatkuvat ainakin 200 metrin syvyyteen.

Vuoden 2011 alussa julkaistun mineraalivarantoarvion mukaan Juomasuon esiintymä on tunnetuilta kultavarainnoiltaan selvästi suurin. Esiintymäkohtaiset mineraalivarantoarviot on esitetty oheisessa taulukossa. Varantoarviot pohjautuvat historialliseen malminetsintäaineistoon, sen modernisointiin ja uudelleentulkintaan.

 

Dragon Mining Oy:n Kuusamon tutkimusalueet.

 

Pohjakartta© Maanmittauslaitos, lupa nro 308/MML/11

 

 
31.3.2011 Ramboll