Kuusamon kaivoshanke
Tutkimushistoria
Geologia
Tutkimusalue
Tutkimussuunnitelma

Dragon Mining Oy

Ympäristövaikutusten
arviointi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

TutkimussuunnitelmaVuonna 2010 käynnistyneen malminetsintäohjelman ensivaiheen painopiste on Juomasuon ja Hangaslammen esiintymissä sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Myöhemmin tutkimusten on suunniteltu laajenevan kattamaan muut esiintymät sekä muut malmipotentiaaliset alueet.

Malminetsintätutkimuksia suoritetaan muun muassa syväkairauksin ja erilaisin geofysikaalisin menetelmin. Vanhoja kairasydämiä uudelleen analysoimalla ja uusin syväkairauksin selvitetään mineralisaatioiden jatkuvuuksia. Kairaustulosten perusteella päivitetään mineraalivarantoarviot, jotka luovat pohjan selvityksille kaivostoiminnan taloudellisista edellytyksistä.

Mineralisaation hyödynnettävyystutkimuksiin liittyy myös lukuisia metallurgisia testejä, joilla selvitetään millä tavoin arvometallit esiintyvät malmissa, ja millaisin prosessein metalleja voidaan tuottaa.

Ympäristövaikutusten arviointitutkimusissa selvitetään kattavasti alueen luonnon tilaa sekä mahdollisen kaivostoiminnan aiheuttamia vaikutuksia.

 

Tutkimuskairausta Kuusamon Juomasuolla marraskuussa 2010

 

 

 

 
11.4.2011 Ramboll