Etusivu

Yleissuunnitelma

Asemakaava

Ympäristövaikutusten arviointi

Yhteystiedot

 

 

 
     
 

Yleiskaavan ja asemakaavan muutos

Sataman laajentamishanke kohdistuu pääasiassa sataman perusinfrastruktuurin kehittämiseen, joka käsittää yleissuunnitelman uusia laiturirakenteita, uuden bulkterminaalin rakentamisen sataman pohjoisosiin sekä noin 36 hehtaaria uusia kenttä- ja varastoalueita. Satama-alueen laajennus toteutetaan osittain Ajoksen vanhalle satama-alueelle sekä maantäyttöjen avulla sataman edustan merialueille.

Varsinaisen satamarakentamisen lisäksi hankkeen yhteydessä sataman pohjoispuolelle rakennetaan erillinen malmiterminaalialue kaivannaiskuljetusten purkuun ja malmimineraalien varastointia varten. Sataman kehittämishankkeeseen liittyy uusien aallonmurtajien rakentaminen nykyisen satama-alueen ulkopuolelle sekä raideyhteyksien johtaminen uusilta laituri-alueilta satama-alueen pohjoispuolelle rakennettavalle malmiterminaalialueelle.


• Kaavoituksen viranomaisneuvottelu käytiin 7.6. Lapin ELY-keskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmia.
• Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.6. Ajoksen osayleiskaavaluonnoksen sekä OAS:n ja asetti valmisteluaineiston MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.
• Ajoksen osayleiskaavan muutoksen sekä Ajoksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnokset (valmisteluaineisto) pidettiin julkisesti nähtävillä 26.7.-20.8.2010.

 

Yleiskaavan muutos:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2,3 Mb)

Osayleiskaavaluonnos (7,9 Mb)

 

Asemakaavan muutos ja laajennus:

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1,6 Mb)

Asemakaavan muutos ja laajennus luonnos (5,4 Mb)

 

 

 
26.10.2010 Ramboll / Kaavoitus