Framsidan

Plan för deltagande och bedömning

Planförslag 2 3.7.2012

Planförslag 23.11.2012

MKB-material

Kontaktuppgifter

 

Suomeksi

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark

Planområdet ligger i södra delen av Kristinestad öster om riksväg 8 (Björneborgsvägen). Planområdets areal är cirka 32 kvadratkilometer. Från området är avståndet till Kristinestads stadscentrum cirka 15 kilometer och till tätorten Lappfjärd 10 kilometer.

Målet är att göra upp en delgeneralplan som ger möjlighet att bygga vindkraftverk och därtill hörande elöverföringsnät och elstationer på planområdet. Antalet kraftverk blir högst 45. I övrigt är det tänkt att planområdet ska anvisas som jord- och skogsbruksdominerat område. Områdets vägnät märks ut i delgeneralplanen. Vid platserna för kraftverken uppgörs dessutom detaljplaner.

 

Vindkraftsparken i Ömossa

http://www.epvtuulivoima.fi/sv/projekt/omossa

 

24.1.2012 Ramboll / Kaavoitus