Etusivu

Aineistot

Yhteystiedot

 

På Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Siipyyn tuulivoimapuiston osayleiskaava

Suunnittelualue sijaitsee Siipyyn edustan merialueella. Tuulivoimaloiden suunnitellulta sijoitusalueelta on matkaa mantereelle noin 10 km. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 182 neliökilometriä. Merituulivoimalaitokset on tarkoitus rakentaa ulkomerelle, alle 20 metriä syville alueille.

Tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten ja niiden tarvitseman sähkönsiirtoverkon rakentamisen suunnittelualueelle. Tuulivoimapuisto käsittää alustavien suunnitelmien mukaan noin 80 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden yksikkötehot ovat noin 3 – 5 MW.

 

Siipyyn tuulivoimapuisto

http://www.suomenmerituuli.fi/fi/hankkeet/siipyy


 

4.3.2013 Ramboll / Kaavoitus