Etusivu

Kaava-asiakirjat

Yhteystiedot

 

TIEDOTTEET:

25.8.2015
Uukuniemen osayleiskaava lainvoimaiseksi

3.4.2013
Uukuniemen yleiskaavaehdotus nähtäville

20.2.2013
Aikataulutiedote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Lainvoimaiset kaava-asiakirjat

 

Kaavaehdotusaineisto

pdf Kaavaehdotuskartta 1, 8.11.2013 (6,3 Mt)
pdf Kaavaehdotuskartta 2, 8.11.2013 (2,8 Mt)
pdf Kaavaehdotuskartta 3, 8.11.2013 (3,7 Mt)
pdf Kaavamääräykset ehdotus 8.11.2013 (0,1 Mt)

 

pdf Kaavaselostus 8.11.2013 (3,5 Mt)

pdf Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (0,5 Mt)
pdf Liite 2 Ote maakuntakaavasta (0,5 Mt)
pdf Liite 3 Rakennuskulttuurikohteet (1,2 Mt)
pdf Liite 4 Muinaisjäännökset (0,8 Mt)
pdf Liite 5 Maanomistus (0,3 Mt)
pdf Liite 6 Kaavamuutosesitysten sijainti ja huomioiminen (0,5 Mt)
pdf Liite 7 Kaavamuutoskohteet (1,2 Mt)
pdf Liite 8 Luontoselvitys (2,5 Mt)
pdf Liite 9 Maisemarakenne (0,7 Mt)
pdf Liite 10 Rakennusinventointi (9,4 Mt)
pdf Liite 11 Kulttuuriympäristöt (1,5 Mt)
pdf Liite 12 Muinaisjäännösinventointi (5,8 Mt)
pdf Liite 13 Natura-arvioinnin tarveharkinta (0,7 Mt)
pdf Liite 14 Kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin (0,4 Mt)
pdf Liite 15 Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin (0,1 Mt)
pdf Liite 16 Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehtyjen muutosten kommentteihin (0,5 Mt)

 

 

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaehdotus II

Kaavaehdotus I

Kaavaluonnos

 

 

25.8.2015 Ramboll / Kaavoitus