ETUSIVU

KAAVOITUKSEN VAIHEET

OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

OSALLISTUMIS - JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YHTEYSTIEDOT


 

 

 

VÄÄKSYN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

Osayleiskaavan tavoitteena on selvittää, minne ja missä mittasuhteessa on järkevää taloudellisesti, toiminnallisesti sekä maisema- ja luontoarvot huomioon ottaen sijoittaa viihtyisää ja turvallista asumista, palvelujen ja teollisuuden alueita sekä virkistyskäyttöalueita.

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupa nro 209/MYY/07-12


 

20.11.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus