ETUSIVU

KAAVOITUKSEN VAIHEET

OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

OSALLISTUMIS - JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YHTEYSTIEDOT


 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

> OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.10.2008 (pdf 600kt)

 

20.11.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus