ETUSIVU

KAAVOITUKSEN VAIHEET

OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

OSALLISTUMIS - JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YHTEYSTIEDOT


 

 

 

OSAYLEISKAAVAEHDOTUS 18.11.2008

> KAAVAKARTTA JA MÄÄRÄYKSET (PDF 800kt)

> KAAVASELOSTUS (pdf 1500kt)

Liitteet

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Maaperäkartta
3. Luontokohteet
4. Pohjavesialueet
5. Maisema ja kulttuurihistoria
6. Vesihuollon toiminta-alue
7. Asemakaavoitetut alueet
8. Valtatien aiheuttama melu

 

Aikaisemmat vaiheet

> OSAYLEISKAAVAeHDOTUS 9.4.2008

> OSAYLEISKAAVALUONNOS 13.2.2007 (pdf 1300kt)

 

 

20.11.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus