Etusivu

Kaavan alustavat
tavoitteet

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Aineistot

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava

 

Enontekiön kunta selvittää yleiskaavoituksella mahdollisuudet paikalliselle sähköntuotannolle kunnan alueella. Kaavalla ja sen perustaksi tehtävillä selvityksillä inventoidaan paikallinen tuulivoimapotentiaali, sekä mahdollisuudet tuulivoimaloiden ja pumppuvoimalan yhdistelmään.

Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa tarkastellaan koko kunnan aluetta. Toisen vaiheen alkaessa tarkennetaan tavoitetta tuulivoima-alueiden määrästä ja laajuudesta ja suunnittelu kohdennetaan tarkemmin tuulivoimaloille mahdollisesti sopiville alueille. Kaavatyön ohella laaditaan esiselvitys Kilpisjärveen liittyvästä pumppuvoimalaitoksesta.

suomi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2,5 Mt)

Saame Oassálastin - ja árvvoštallanplána (2,5 Mt)

svenska Program för deltagande och bedömning (2,5 Mt)

norska Deltakings- og vurderingsplan (2,5 Mt)

 

kartta

 

 

 

 

 

 
3.2.2015 Ramboll