Etusivu

 

Osayleiskaava

 

Asemakaavan laajennus

 

Yleisötilaisuudet

 

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 
   
 

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 26.8. – 8.10.2010 välisen ajan.

 

Kaavaselostus

Kaavaselostus (5,3 Mb)

 

Selostuksen liiteasiakirjat

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (4,2 Mb)
2. Havainnekuva (täydennetään myöhemmin)
3. Kaavoituksen seurantalomake (täydennetään myöhemmin)
4. Luontoselvitys (4,9 Mb)
5. Liikenne-ennuste (0,3 Mb)
6. Rakennettavuusanalyysi (2,4 Mb)
7. Pohjavesiselvitys (0,7 Mb)
8. Maanomistuskartta (0,5 Mb)
9. Asemakaavan ajantasaisuus- ja toteumakartta (4,1 Mb)
10. Palvelukartta (3,5 Mb)
11. Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys (9,9 Mb)
12. Asemakaavan laajennus-, muutostarve- sekä kuntalaispalautekartta (1,9 Mb)
13. Lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Kaavakartat

Aluejako (2,6 Mb)

Alue 1 (1,9 Mb)
Alue 2 (4,3 Mb)
Alue 3 (2,5 Mb)
Alue 4 (4,7 Mb)
Alue 5 (1,6 Mb)
Alue 6 (2,1 Mb)
Alue 7 (3,7 Mb)
Alue 8 (3,2 Mb)
Alue 9 (1,5 Mb)
Alue 10 (0,6 Mb)
Alue 11 (2,8 Mb)

 

 

 

16.6.2011 Ramboll / Kaavoitus