Lusin osalyeiskaava on hyväksytty

Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.8.2008 Lusin osayleiskaavan.

Hyväksytty kaavakartta ja -määräykset (4500kt)
Kaavaselostus (4600kt)

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Kouvolan hallinto-oikeuteen 3.10.2008 mennessä.

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupa nro 209/MYY/07-12

 

4.9.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus