Yhteystiedot

Heinolan kaupunki
Kaavasuunnittelija Anja Vahteristo-Järvinen
puh. (03) 849 3242
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Ramboll Finland Oy
Osastopäällikkö, RA Matti Kautto
puh. 020 755 78410
suunnitteluinsinööri Markus Hytönen
puh 020 755 7827
etunimi.sukunimi@ramboll.fi


8.9.2009 Ramboll / Kaavoitus