HANNUKAISEN KAIVOSALUEEN OSAYLEISKAAVA

Hannukainen-OYK_kartta_20-02-2018
Hannukainen-OYK_maar_20-02-2018
Hannukainen-OYK_selostus_20-02-2018

Delgeneralplan för gruvområdet i Hannukainen

Kartan_20-2-2018_delgeneralplan_Hannukainen
Bestemmelser_20-2-2018_delgeneralplan_Hannukainen
Hannukainen_delgeneralplan_planebeskriving_förslag_20-02-2018
Bemötande_Sveriges_utalåtanden_13-05-2014-planutkast
Bemötande_Sveriges_utlåtanden_30-01-2018

Liitteet

01_OAS_Hannukainen-OYK
02_Yhteysviranomaisen_lausunto_YVA
03_Natura-arviointilausunto
04_Natura-arviointilausunto-tayd
05_Vastineet_lausunnot_OYK1-luonnos
05_Vastineet_mielipiteet_OYK1-luonnos
06_Vastineet_Ruotsi_OYK1-luonnos
07_Vastineet_lausunnot_OYK2-luonnos
08_Vastineraportti_mielipiteet_OYK2-luonnos
09_Vastineet_Ruotsi_OYK2-luonnos
10_Pakasaivontie_luonto_ja_maastokatselmus
11_Maisemavaikutusten_arviointi
12_Meluselvitys
13_Polyselvitys
14_Turvallisuus-ja_lentokiviselvitys

 

HANNUKAISEN KAIVOSTEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA

Hannukainen-AK_kartta_alue1_20-02-2018
Hannukainen-AK_kartta_alue2_20-02-2018
Hannukainen-AK_selostus_20-02-2018

Liitteet

01_OAS_Hannukainen-AK
02_Yhteysviranomaisen_lausunto_YVA
03_Vastineet_Hannukainen_AK-luonnos
04_Maisemavaikutusten_arviointi
05_Meluselvitys
06_Polyselvitys
07_Turvallisuus-ja_lentokiviselvitys
08_Seurantalomake_Hannukainen-AK

 

RAUTUVAARAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA

Rautuvaara-AK_kartta_20-02-2018
Rautuvaara-AK_selostus_20-02-2018

Detaljplan för Rautuvaara industriområde

Rautuvaara-deltaljplankarta
Rautuvaara_detaljplan_planebeskriving_förslag_20-02-2018
Bemötande_Sveriges_utalåtanden_13-05-2014-planutkast
Bemötande_Sveriges_utlåtanden_30-01-2018

Liitteet

01_OAS_Rautuvaara-AK
02_Yhteysviranomaisen_lausunto_YVA
03_Natura-arviointilausunto
04_Natura-arviointilausunto-tayd
05_Vastineet_Rautuvaara-AK-luonnos
06_Vastineet_Ruotsin_Rautuvaara-AK-luonnos
07_Maisemavaikutusten_arviointi
08_Meluselvitys
09_Polyselvitys
10_Turvallisuus-ja_lentokiviselvitys
11_Seurantalomake_Rautuvaara-AK

 

 8.3.2018 Ramboll