Etusivu

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Asemakaavaehdotukset

Laihian kunnan kirkonseudun asemakaavan laajennus Santaloukon alueelle koskee kortteleita n:ot 610 - 622 ja asemakaavan muutos Kannaksentien alueelle koskee kortteleita n:ot 45 ja 63, sekä asemanseudun asemakaavan muutos Teerenkujan alueella koskee kortteleita n:ot 1200, 1220 a ja 1220 b, sekä niihin liittyviä katu-, lähivirkistys- ym. alueita.


Asemakaavaehdotukset pidetään julkisesti MRL 65 § ja MRA 27 § tarkoittamassa mielessä nähtävillä Laihian kunnan palvelutoimistossa os. Laihiantie 50 ajalla 30.12.2009 - 29.1.2010 toimiston aukioloaikana ma-to klo 8.00 -16.00 pe 8.00 - 15.00. Nähtävänäoloaikana on alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä muilla kunnan jäsenillä, viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ( osallinen ), tilaisuus kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta.

 

Korttelit 45-63 Kaavaehdotus (400 kt)
Santaloukko Kaavaehdotus (600 kt)
Kortteli 1201 Kaavaehdotus (400 kt)

 

 


 

22.12.2009 Ramboll / Kaavoitus