Loviisan rantaosayleiskaava

Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi Loviisan rantaosayleiskaavan 10.12.2008

Kaavakartta ja määräykset (2,8Mb)

Kaavaselostus (2,9Mb)

Liite 1: Poikkeuslupakartta
Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3: Rakennusoikeuslaskelma
Liite 4: Atomitien tilanvaraussuunnitelma
Liite 5: Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 6: Kulttuurihistoriallinen selvitys
Liite 7: Loviisan virkistysalueselvitys
Liite 8: Vesihuollon yleissuunnitelma
Liite 9: Arkeologinen inventointi
Liite 10: Kaavoittajan vastineet viranomaisten lausuntoihin sekä osallisten mielipiteisiin kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta
Liite 11: Ranta-alueen mitoitus
Liite 12: Hästholmenin maankäytön Natura-tarvearviointi
Liite 13: Loviisa 3, Natura 2000 luontotyyppikartoitus

 

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaehdotus 3.5.2008
Kaavaluonnos 11.10.2007

 

11.12.2008 Ramboll Finland Oy / kaavoitus