Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi Loviisan rantaosayleiskaavan 10.12.2008

Rantaosayleiskaava koskee Loviisan kaupungin Loviisanlahden itärannan ja saariston aluetta. Rantaosayleiskaavan tarkoituksena on Loviisanlahden itärannan ja saariston yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä eri toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen.

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupa nro 209/MYY/07-12

 

15.12.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus