Etusivu

Aineistot Kitee

Aineistot Rääkkylä
Hyväksymisalue 1
Hyväksymisalue 2

Kuvia alueesta

Ohjausryhmän
muistiot

Yhteystiedot

 

 

TIEDOTTEET

15.3.2016
Kiteen kaava yhtä tilaa lukuun ottamatta lainvoimaiseksi

9.11.2016
Hyväksymiskuulutus Rääkkylän alue 1

28.10.2016
Rääkkylän kaava hyväksymiskäsittelyyn alueen 1 osalta

 

Tiedotearkisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Kiteen kaava yhtä tilaa lukuun ottamatta lainvoimaiseksi

Kiteen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.9.2015 §:ssä 86 hyväksynyt Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan.

Päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään (17/0019/3 25.1.2017) hylännyt valitukset tilojen Rantalehto 260-433-32-24, Railisalo 260-433-23-43, Posuri 260-428-9-1, Koivikkola 260-428-9-3, Tapponiemi 260-422-7-19, Ansolahti 260-404-5-33, Louhela 260-422-1-15, Rantala 260-422-1-16, Peltola 260-404-9-24, Saunaranta 260-404-9-14, Luhtala 260-438-1-104 ja Matinkallio 260-433-11-67 osalta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oriveden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava tulee näin ollen voimaan myös em. tilojen osalta Kiteen kaupungin 15.3.2017 päivätyllä kuulutuksella. Tilan Hirvola 260-404-6-41 osalta Itä-Suomen hallinto-oikeus on 25.1.2017 kumonnut kaupunginvaltuuston 21.9.2015 §:ssä 86 tekemän päätöksen.

 

> Kaava-asiakirjat

 

 

 

15.3.2017 Ramboll / Kaavoitus