Etusivu

Aineistot Kitee

Aineistot Rääkkylä
Hyväksymisalue 1
Hyväksymisalue 2

Kuvia alueesta

Ohjausryhmän
muistiot

Yhteystiedot

 

 

TIEDOTTEET

15.3.2016
Kiteen kaava yhtä tilaa lukuun ottamatta lainvoimaiseksi

9.11.2016
Hyväksymiskuulutus Rääkkylän alue 1

28.10.2016
Rääkkylän kaava hyväksymiskäsittelyyn alueen 1 osalta

 

Tiedotearkisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Rääkkylän kunnanvaltuuston 7.11.2016 hyväksymä aineisto (alue 1)

Aineisto

Kaavakartta 1
Kaavakartta 2
Kaavakartta 3
Kaavakartta 4
Kaavakartta 5

Kaavamerkinnät

Kaavaselostus
Kaavaselostusta tarkentava hyväksymisalueen 1 yhteenveto

Liite1-Hyvaksymisalue1
Liite2-Vastineet_lausuntoihin_ehdotus_II_2016-02-25
Liite3-MuistioVON2016-04-05

Natura-arviointi Raakkylä-Oriveden_ROYK
Metsahallituksen lausunto Natura-arvioinnista
ELYn lausunto Natura-arvioinnista

 

Liitteet

pdf Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pdf Liite 2. Tavoitteet
pdf Liite 3. Mitoitusperiaatteet
pdf Liite 4. Vapaaranta lähtötilanteessa, kaavaluonnoksessa ja kaavaratkaisussa
pdf Liite 5. Luontokohteet
pdf Liite 6. Muinaisjäännökset
pdf Liite 7. Rakennusoikeuslaskelma
pdf Liite 8. Kuntakohtaiset tilastot
pdf Liite 9. Muunnettu rantaviiva
pdf Liite 10. Rakennuskulttuurikohteet
pdf Liite 11. Pohjavesialueet
pdf Liite 12. Vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin
pdf Liite 13. Kaavaluonnoksen mielipiteiden sijoittuminen
pdf Liite 14. Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin
pdf Liite 15. Kaavaehdotuksen muistutusten sijoittuminen


Taustaselvitykset

pdf 1. Oriveden rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys 2010 (FCG)
pdf 2. Kitee – Rääkkylä, Oriveden rantaosayleiskaavan uusien rakennuspaikkojen ja niiden liepeiden muinaisjäännösinventoin-ti 2014 (Mikroliitti Oy)
pdf 3. Järvilinnut matkailun myötätuulessa linnustoraportti, Orivesi 2010 (Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry)
pdf 4. Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen täydennys Paksuniemessä 2014 (Ramboll)
pdf 5. Rakennusinventoinnin tarkistus 2014 (Ramboll)
pdf 6. Oriveden rantaosayleiskaava, Natura-arvioinnin tarveharkinta Rääkkylän osalta 2014 (Ramboll)
pdf 7. Rääkkylän - Kiteen tikkakartoitus Oriveden rantaosayleiskaavaa varten 2010 (Kontiokorpi)
pdf 8. Oriveden rantaosayleiskaava, viitasammakkoselvitys 2010 (FCG)
pdf 9. Saimaannorpan vaikutus lainvoimaisten rantayleiskaavojen mitoitukseen 2015 (Ramboll)

 

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaehdotus II

Kaavaehdotus I

Aloitus-, tavoite- ja luonnosvaiheiden aineistot

 

 

8.5.2017 Ramboll / Kaavoitus