Etusivu

Aineistot Kitee

Aineistot Rääkkylä
Hyväksymisalue 1
Hyväksymisalue 2

Kuvia alueesta

Ohjausryhmän
muistiot

Yhteystiedot

 

 

TIEDOTTEET

15.3.2016
Kiteen kaava yhtä tilaa lukuun ottamatta lainvoimaiseksi

9.11.2016
Hyväksymiskuulutus Rääkkylän alue 1

28.10.2016
Rääkkylän kaava hyväksymiskäsittelyyn alueen 1 osalta

 

Tiedotearkisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Oriveden rantaosayleiskaava
Kiteen kaupunginvaltuusto 21.9.2015 § 86

 

pdf Kaavakartta osa 1
pdf Kaavakartta osa 2
pdf Kaavakartta osa 3
pdf Kaavakartta osa 4
pdf Kaavakartta osa 5
pdf Kaavamääräykset

 

pdf Kaavaselostus 1.9.2015

 

Liitteet

pdf Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pdf Liite 2 Tavoitteet
pdf Liite 3 Mitoitusperiaatteet
pdf Liite 4 Vapaat ranta-alueet
pdf Liite 5 Luontokohdekartta
pdf Liite 6 Muinaisjäännökset ja rakennuskulttuurikohteet
pdf Liite 7 Rakennusoikeuslaskelmat
pdf Liite 8 Kuntakohtaiset tilastot Oriveden rantaosayleiskaavoituksesta
pdf Liite 9 Muunnetturantaviiva
pdf Liite 10 Oriveden – Pyhäselän saaristot, Natura-arvioinnin tarveharkinta
pdf Liite 11 Luonnoksesta esitettyjen mielipiteiden sijainti ja muutokset
pdf Liite 12 Kaavaehdotuksesta I esitettyjen mielipiteiden sijainti ja muutokset
pdf Liite 13 Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja niihin annetut vastineet
pdf Liite 14 Kaavaehdotuksesta I annetut lausunnot ja niihin annetut vastineet
pdf Liite 15 Kaavaehdotuksesta II annetut lausunnot ja niihin annetut vastineet
pdf Liite 16 Kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymään kaavaan tehdyt muutokset
pdf Liite 17 Vastineet Kaavaehdotuksen III palautteisiin

 

 

Vastineet

linkkiVastineet Kaavaehdotus III palautteisiin

 

Taustaselvitykset

pdf 1. Oriveden rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys 2010 (FCG)
pdf 2. Kitee – Rääkkylä, Oriveden rantaosayleiskaavan uusien rakennuspaikkojen ja niiden liepeiden muinaisjäännösinventointi 2014 (Mikroliitti Oy)
pdf 3. Järvilinnut matkailun myötätuulessa linnustoraportti, Orivesi 2010
(Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry)

pdf 4. Rääkkylän - Kiteen tikkakartoitus Oriveden rantaosayleiskaavaa varten 2010 (Kontiokorpi)

 

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaehdotus III

Kiteen kaupungin valtuuston 25.2.2013 § 39 hyväksymä Oriveden rantaosayleiskaava.
Kaava kumoutui hallinto-oikeudessa 21.2.2014.

Kaavaehdotus II

Kaavaehdotus I

Kaavaluonnos

Alustava aikataulu

Aikaisemmat suunnitelmaversiot ja muut aineistot

 

15.3.2017 Ramboll / Kaavoitus