Etusivu

Aineistot Kitee

Aineistot Rääkkylä
Hyväksymisalue 1
Hyväksymisalue 2

Kuvia alueesta

Ohjausryhmän
muistiot

Yhteystiedot

 

 

TIEDOTTEET

15.3.2016
Kiteen kaava yhtä tilaa lukuun ottamatta lainvoimaiseksi

9.11.2016
Hyväksymiskuulutus Rääkkylän alue 1

28.10.2016
Rääkkylän kaava hyväksymiskäsittelyyn alueen 1 osalta

 

Tiedotearkisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Oriveden rantaosayleiskaava

Kiteen kaupunki ja Rääkkylän kunta ovat käynnistäneet Oriveden rantaosayleiskaavoituksen. Rantaosayleiskaava on yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, jonka pääasiallinen tarkoitus on osoittaa uusia rakennuspaikkoja tasapuolisesti eri maanomistajille siten, että turvataan luonto- maisema ja virkistysarvot jättämällä riittävästi yhtenäistä vapaata rakentamatonta rantaa.

Osayleiskaavassa osoitetaan alueet mm. loma-asutukselle, vakituiselle asutukselle, elinkeinotoiminnoille, palveluille, virkistykselle, sekä rakennetun ympäristön että luonnonympäristön suojelulle.

Kunnat ovat tilanneet kaavoitustyön Ramboll Finland Oy:ltä. Tarvittavan luonto- ja maisemaselvityksen laatii FCG Planeko Oy.

Näiden internet-sivujen tarkoituksena on tuoda kaikki osayleiskaava-asiakirjat internetin kautta saataville ja välittää tietoa kaavan etenemisestä. Lisäksi sivujen kautta on mahdollista esittää mielipiteitä ja muistutuksia rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikoina.


 

3.4.2013 Ramboll / Kaavoitus