Etusivu

Aineistot Kitee

Aineistot Rääkkylä
Hyväksymisalue 1
Hyväksymisalue 2

Kuvia alueesta

Ohjausryhmän
muistiot

Yhteystiedot

 

 

TIEDOTTEET

15.3.2016
Kiteen kaava yhtä tilaa lukuun ottamatta lainvoimaiseksi

9.11.2016
Hyväksymiskuulutus Rääkkylän alue 1

28.10.2016
Rääkkylän kaava hyväksymiskäsittelyyn alueen 1 osalta

 

Tiedotearkisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan osittainen hyväksyminen

Rääkkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 7.11.2016 § 34 Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan hyväksymisalueen 1 osalta. Päätös ja kaava-asiakirjat ovat nähtävillä internetsivuilla www.raakkyla.fi.
                                           
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 9.11.2016, jolloin kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika on 30 päivää ja se päättyy 9.12.2016.

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen ja ohjeineen on saatavissa kunnasta.

 

Rääkkylän kunnanhallitus

 

Kuulutuksen julkaisu:  

Kunnan ilmoitustaulu
www.raakkyla.fi
Kotiseutu Uutiset
Koti-Karjala
Karjalainen

Tämä kuulutus on julkipantu Rääkkylän kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.11.2016.

Seppo Multanen
hallintosihteeri

 

Aineistot Rääkkylä

 

 

 

9.11.2016 Ramboll / Kaavoitus