Etusivu

Kolmikannan osayleiskaava

Koirniemen osayleiskaava

Koirniemen
asemakaava

Yhteystiedot

 

TIEDOTTEET:

21.1.2015
Koirniemen osayleiskaavaehdotus II ja asemakaavaehdotus ovat nähtävillä

27.6.2014
Koirniemen osayleiskaavaehdotus ja asemakaavaluonnos nähtävillä

Koirniemen osayleiskaavaehdotus ja asemakaavaluonnos ovat nähtävillä

 

 

 
   
 

Kolmikannan ja Koirniemen kaava-alueet

Näille sivuille on koottu kolmen eri kaavaprosessin aineistot

linkkiKolmikannan osayleiskaava

linkkiKoirniemen osayleiskaava

linkkiKoirniemen asemakaava

Koirniemen osayleiskaava ja Kolmikannan osayleiskaava käynnistyivät työn alkuvaiheessa yhtenä kaavana. Koirniemen alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa osayleiskaavaa ja asemakaavaa, jossa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueelle tilaa vaativa erikoistavarakauppa ja Kolmikantaan laaditaan Kolmikannan osayleiskaavaa, jolla varaudutaan rajanylityspaikan merkittävään laajentamiseen.

Osayleiskaavoilla varataan em. toimintoja varten tarkoituksenmukaiset aluevaraukset yhteen sovittaen ne ympäröivään maankäyttöön sekä pyritään järjestämään liikenteelliset ratkaisut toimivalla tavalla. Myös rajanylityspaikan toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan lisäksi myös asemakaavoitusta.

 

kaava-aluelinkkiAlustava kaava-alueen rajaus

22.1.2015 Ramboll / Kaavoitus