Etusivu

Kolmikannan osayleiskaava

Koirniemen osayleiskaava

Koirniemen
asemakaava

Yhteystiedot

 

TIEDOTTEET:

21.1.2015
Koirniemen osayleiskaavaehdotus II ja asemakaavaehdotus ovat nähtävillä

27.6.2014
Koirniemen osayleiskaavaehdotus ja asemakaavaluonnos nähtävillä

Koirniemen osayleiskaavaehdotus ja asemakaavaluonnos ovat nähtävillä

 

 

 
   
 

Kolmikannan osayleiskaavaluonnos 18.3.2014

 

pdf Kaavaluonnos kartta (3 Mt)
pdf Kaavaluonnos määräykset (0,1 Mt)

pdf Kaavaselostus (3 Mt)

pdf Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1,8 Mt)
pdf Liite 2. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi (4,5 Mt)
pdf Liite 3. Muinaisjäännösinventointi 2013 (2,9 Mt)
pdf Liite 4. Luontoselvitys 2013 (5,4 Mt)
pdf Liite 5. Kaava-alueella voimassa olevat yleiskaavat (2,9 Mt)
pdf Liite 6. Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan liikenneselvityksestä (0,3 Mt)
pdf Liite 7. Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys (1,3 Mt)
pdf Liite 8. Tarkempi vaihtoehtotarkastelu ja vaikutustenarviointi rajaliikenteen toteuttamisesta (1,3 Mt)

 

karttapalaute

17.4.2014 Ramboll / Kaavoitus