Framsidan

Material

Foton över området

Kontaktuppgifter

 

MEDDELANDEN

20.5.2015
Planförslaget till påseende

9.5.2014
Planförslaget kommer till påseende under år 2014

19.11.2012
Planutkastet till påseende 21.11.–21.12.2012.

 

 

Meddelandearkiv

Suomeksi

 

 

 

 
   
 

Delgeneralplan för Pellinge skärgård
Planförslaget 20.5.2015

pdf Plankarta, del 1 (3,6 Mb)
pdf Plankarta, del 2 (6,1 Mb)
pdf Plankarta, del 3 (5,3 Mb)
pdf Bestämmelser (0,2 Mb)

 

pdf Planbeskrivning (1,6 Mb)

pdf Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (0,9 Mb)
pdf Bilaga 2. Naturutredningens kartor (8,2 Mb)
pdf Bilaga 3. Kulturmiljöutredningens kartor (1,3 Mb)
pdf Bilaga 4. Bostads- och fritidshus (0,2 Mb)
pdf Bilaga 5. Fria enhetliga stränder i utgångssituationen och i planutkastet (0,5 Mb)
pdf Bilaga 6. Granskning av stamfastigheter (9,2 Mb)
pdf Bilaga 7. Dimensioneringszoner (0,8 Mb)
pdf Bilaga 8. Grunder för beräkning av modifierad strandlinje (0,1 Mb)
pdf Bilaga 9. Modifierad strandlinje per fastighet (6,6 Mb)
pdf Bilaga 10. Ändringar som gjorts efter planutkastet (0,1 Mb)

 

pdf Byggnadsrättsberäkning (1,3 Mb)
pdf Förkortningar av utlåtandena samt planläggarens bemötanden av dem (0,4 Mb)
pdf Anvisningar om byggnadssätt (1,7 Mb)


Tidigare skeden

> Planutkast 13.11.2012

 

20.5.2015 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus