Framsidan

Material

Foton över området

Kontaktuppgifter

 

MEDDELANDEN

20.5.2015
Planförslaget till påseende

9.5.2014
Planförslaget kommer till påseende under år 2014

19.11.2012
Planutkastet till påseende 21.11.–21.12.2012.

 

 

Meddelandearkiv

Suomeksi

 

 

 

 
   
 

Delgeneralplan för Pellinge skärgård

Borgå stad har inlett delgeneralplanering av Pellinge skärgård. Delgeneralplanen är en generell markanvändningsplan avsedd att generellt styra markanvändningen och samordna olika funktioner.

En delgeneralplan görs upp i skala 1:10 000–1:20 000 och på kartan anges områden för bl.a. fritidsbosättning, fast bosättning, näringsverksamhet, service, rekreation samt för skydd av den byggda miljön och naturmiljön och för trafik.

Borgå stad har beställt planläggningsarbetet av Ramboll Finland Oy. Ramboll Finland Oy sköter både det egentliga planeringsarbetet och kontakterna till markägarna och andra intressenter.

Meningen med dessa webbsidor är att lägga fram alla generalplanedokument på internet och informera om hur planläggningen framskrider.Preliminär avgränsning av planområdet

 

21.1.2016 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus