Etusivu

Kaava-asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava aikataulu

Yhteystiedot

 

TIEDOTTEET

26.4.2012
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan

Kaavaehdotus II asetetaan nähtäville 23.1. – 24.2.2012

20.12.2011
Kaavaehdotus II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Kunnanvaltuuston hyväksymä kaavaehdotus 20.3.2012

Kaavakartat

Kartta 1 (4,5 Mb)
Kartta 2 (4 Mb)
Kartta 3.1 (1,6 Mb)
Kartta 3.2 (2,9 Mb)
Kartta 3.3 (0,5 Mb)
Kartta 4 (1,8 Mb)
Hiitolanjoki (0,6 Mb)

Määräykset laajennusalue (0,1 Mb)
Määräykset muutosalue (0,1 Mb)

 

Kaavaselostus

Kaavaselostus (6,6 Mb)

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (0,8 Mb)
LIITE 2 Ote seutukaavasta (0,8 Mb)
LIITE 3 Ote maakuntakaavasta (0,8 Mb)
LIITE 4 Hiitolanjoen luontoselvitys (8,4 Mb)
LIITE 5 Hiitolanjoen linnustoselvitys (1 Mb)
LIITE 6 Hiitolanjoen rantarakennusoikeuslaskelma (0,1 Mb)
LIITE 7 Rakennuskulttuuri ja muinaisjäännökset (3 Mb)
LIITE 8 Tiedot alueen ranta-asemakaavoista (1,5 Mb)
LIITE 9 Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen muistutuksiin (0,3 Mb)
LIITE 10 Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin (0,1 Mb)
LIITE 11 Kaavaehdotuksen I jälkeen kaavaan tehdyt muutokset (0,3 Mb)
LIITE 12 Tiedot suojelu- ja Natura-alueista (0,1 Mb)
LIITE 13 Kaavaehdotuksesta II saapuneet lausunnot ja muistutukset (2,2 Mb)
LIITE 14 Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta II saapuneeseen palautteeseen
sekä kartta muistutusten sijainnista (0,6 Mb)

 

 

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaehdotus II

Kaavaehdotus I

Kaavaluonnos

 

26.4.2012 Ramboll / Kaavoitus