Etusivu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotus

Selvitykset

Kaavoituksen vaiheet

Kuvia alueesta

Yhteystiedot

 

 

 

 
   
 

Rannikon osayleiskaavaehdotus on asetettu nähtäville
10.5 – 9.6.2010.

Salon kaupunki on käynnistänyt Rannikon alueen osayleiskaavoituksen vuonna 2007. Osayleiskaavalla täsmennetään ja tarkennetaan Salon yleiskaavaa 2020 siten, että kaupungin merenranta-alueen ympäristön maankäyttö vastaa paremmin kaupungin tulevaa yhdyskuntarakentamistarvetta.

Rannikon alue on Isokylä – Toijala alueen lisäksi toinen Salon kaupunkirakenteen laajenemissuunta. Osayleiskaavalla varataan alueelta tarkoituksen mukaiset alueet asuinrakentamiskäyttöön merkittävästi ympäristöarvoja heikentämättä. Erityisesti alueen suunnittelussa tulee huomioida alueen maisemalliset ja virkistykselliset arvot.
Osayleiskaavatyötä varten alueelle on tehty luontoselvitys, maisema-, ja kulttuuriympäristöselvitys sekä yhdyskuntarakenneselvitys. Myöhemmissä vaiheissa laaditaan lisäksi selvitykset melun ja liikenteen osalta sekä kunnallistekniikan yleispiirteiset suunnitelmat.

Näiden internet-sivujen tarkoituksena on toimia osallistumisen ja tiedottamisen kanavana osayleiskaavan osallisille sekä muille asiasta kiinnostuneille tahoille. Sivustoille kootaan kaavaehdotusvaiheeseen saakka kaikki osayleiskaavatyötä varten tehdyt selvitykset ja kaava-asiakirjat.

25.5.2010 Ramboll / Kaavoitus