Etusivu

Laajentamisen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointi

Osallistuminen

YVA-ohjelma

Ilmoittaudu postituslistalle

 

 

paikanpaalla

 

Talvivaara Sotkamo Oy
Talvivaarantie 66
88120 Tuhkakylä
FINLAND

www.talvivaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Kaivostoimintaa Kainuussa pitkällä tähtäimellä

 


Näillä sivuille on kerätty tietoa Talvivaaran kaivoksen laajennushankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA).

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on aloittanut laajan ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) osana kaivoksen tulevan toiminnan suunnittelua. Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioidaan nykyisten tunnettujen esiintymien perusteella useita kymmeniä vuosia. Laajennushankkeen tavoitteena on hyödyntää alueen merkittävä malmiesiintymä ja turvata kaivosyhtiön toiminnan kilpailukyky ja työpaikat pitkälle tulevaisuuteen.

Talvivaara on merkittävä työnantaja Kainuussa. Suunnitellun hankkeen suora henkilöstövaikutus olisi arvion mukaan jopa 1 000 lisätyöpaikkaa. Kaivoksen laajennusvaiheiden rakentamisen käynnistymisen arvioidaan ajoittuvan vuosille 2015 -2017.

 

pdf Kaivoksen laajennusalue kartalla (0,7 Mb)

Kaivoksen laajennushankkeen esite. (4,5 Mt)

 

 

 
17.1.2013 Ramboll