Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus

Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee teollisuusjätteen käsittely ja -kierrätyskeskuksen perustamista Kokkolan suurteollisuusalueelle. Hankkeeseen kuuluu käsittelykentän ja loppusijoitusalueen rakentaminen niihin liittyvine tiloineen. Suunniteltu toiminto on keskeinen osa Ekokem-Palvelun tarjontaa asiakkailleen.

Kokkolan suurteollisuusalue on merkittävä kemianteollisuuden keskittymä sekä satama-alue. Käsittelykeskus tulee sijaitsemaan muun teollisuuden ympäröimänä ulkopuolisilta suljetulla teollisuusalueella.

   
10.10.2009 Ramboll Finland Oy