Yhteystiedot

Tietoja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on saatavissa
seuraavilta tahoilta:


Hankkeesta vastaava

Ekokem Palvelu Oy
PL 181 (Kuulojankatu 1), 11101 Riihimäki
Puh. 010 7551 000
Fax. 010 7551 300
etunimi.sukunimi@ekokem.fi
www.ekokem.fi

Yhteyshenkilöt:
Timo Kantola
Puh. 010 7551 385
Heli Uimarihuhta
Puh. 010 7551 612


Yhteysviranomainen
Länsi-Suomen ympäristökeskus
PL 262 (Koulukatu 19) 65101 Vaasa
puh. 020 490 109
Faksi: 020 490 5251
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi

Yhteyshenkilö:
Päiviö Tokola
puh. 040 550 7404

 

YVA -konsultti
Ramboll Finland Oy
Sepänkatu 14 C
40720 Jyväskylä
Puh. 020 755 7170
Fax. 020 755 7171
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
www.ramboll.fi

Yhteyshenkilöt:
Joonas Hokkanen
Puh. 0400 355 260
Eero Parkkola
Puh. 0400 742 271

 

   
16.3.2008 Ramboll Finland Oy