Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus

Ekokem-Palvelu Oy omistaa Kuopion Sorsasalon yritysalueella teollisuusjätteen käsittelykeskuksen. Käsittelykeskuksessa on käytössä oleva tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue sekä käsittelyalue. Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee käsittelykeskuksen toiminnan laajentamista siten, että sinne sijoittuisi myös ongelmajätteen loppusijoitusalue. Käsittelykenttäalueita ja niiden toimintoja on suunniteltu laajennettavan.

Tavoitteena on parantaa pilaantuneiden maiden alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttöä. Teollisuusjätteen käsittelykeskuksen nimi on tarkoitus muuttaa Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskukseksi.

 

   
16.3.2009 Ramboll Finland Oy