Ekokem-Palvelu Oy
Teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus

 

Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksensa laajentamista Kuulojan alueella Hausjärvellä. Hankkeen ympäristövaikutukset
arvioidaan lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Hankkeeseen kuuluu mm. erilaisten jätteenvastaanotto- ja -käsittelytoimintojen sijoittaminen sekä loppusijoitusalueen rakentaminen näihin liittyvine tiloineen ja teineen. Suunnitellut toiminnot ovat keskeinen osa Ekokem-Palvelun tarjontaa asiakkailleen.

 

   
26.5.2011 Ramboll