Yhteystiedot

Tietoja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on saatavissa
seuraavilta tahoilta:


Hankkeesta vastaava

Ekokem Palvelu Oy
PL 181 (Kuulojankatu 1), 11101 Riihimäki
Puh. 010 7551 000
Fax. 010 7551 300
etunimi.sukunimi@ekokem.fi
www.ekokem.fi

Yhteyshenkilöt:
Timo Kantola
Puh. 010 7551 385
Heli Uimarihuhta
Puh. 010 7551 612


Yhteysviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 29 (Kirkkokatu 12), 15141 Lahti
puh. 020 636 0130
Fax. 03 589 9520
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi

Yhteyshenkilö:
Riitta Turunen
puh. 040 842 2680

 

YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Sepänkatu 14 C
40720 Jyväskylä
Puh. 020 755 7170
Fax. 020 755 7171
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
www.ramboll.fi

Yhteyshenkilöt:
Joonas Hokkanen
Puh. 0400 355 260
Eero Parkkola
Puh. 0400 742 271

 

   
26.5.2011 Ramboll