Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

 

Ekokem Oy Ab suunnittelee jätteenkäsittelytoimintojen ja jätteen energiahyötykäytön laajennusta Riihimäen laitosalueella. Hankkeen perusta on Riihimäen – Hyvinkään alueen kaukolämpöenergian kasvava tarve sekä sähköntuotannon merkittävä kasvattaminen.

Uusi jätevoimala 2 on suunniteltu nykyisen jätevoimala 1:n rinnalle. Jätevoimala on yhdistetty lämmön- ja sähköntuotantolaitos, jossa on höyrykattila, savukaasunpuhdistus ja turbiini.
Osa jätevoimala 1:n kattilan tuottamasta höyrystä ohjattaisiin kaukolämmön sijasta sähköntuotantoon hankkimalla nykyisen voimalan yhteyteen uusi turbiini. Kuvatulla järjestelyllä Ekokem voisi rakentaa 55 MW:n jätevoimalan, joka tuottaisi nykyiseen nähden vuosittain lisää kaukolämpöä 110 GWh ja sähköenergiaa 140 GWh.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitava hankekokonaisuus muodostuu uudesta jätevoimalasta (jätevoimala2),siihen liittyvästä esikäsittelystä, uudesta nykyisen keskilämpötilauunin yhteyteen suunnitellusta leiju-uunista, uudesta 110 kilovoltin sähkölinjasta ja CCA-pylväiden murskauksesta nykyisen jätevoimalan (jätevoimala1) murskaimella.

   
10.8.2009 Ramboll Finland Oy