Yhteystiedot

Tietoja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on saatavissa
seuraavilta tahoilta:


Hankkeesta vastaava

Ekokem Oy Ab
PL 181 (Kuulojankatu 1), 11101 Riihimäki
Puh. 010 7551 000
Fax. 010 7551 300
etunimi.sukunimi@ekokem.fi
www.ekokem.fi

Yhteyshenkilö:
Hannu Ukkonen
Puh. 050 5300 409


Yhteysviranomainen
Hämeen ympäristökeskus
Lahden toimipaikka
PL 29 (Vesijärvenkatu 11 A, 4. krs.)
15141 Lahti
Puh. 020 610 103
Fax. 020 6101 950
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi

Yhteyshenkilö:
Riitta Turunen
puh. 040 8422 680


YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Terveystie 2, 15860 Hollola
Puh. 020 755 7800
Fax. 020 755 7801
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
www.ramboll.fi

Yhteyshenkilöt:
Joonas Hokkanen
Puh. 0400 355 260
Antti Lepola
Puh. 040 588 7557

 

   
15.12.2008 Ramboll Finland Oy