Etusivu

Yhteystiedot

Kiviaineksen oton ympäristövaikutusten arviointi
- YVA-menettely
- Arviointiselostus

Asemakaava
- Kaavaehdotus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Luontoselvitys

Muistiot
- Yleisötilaisuus 9.5.2007

 

 

 

 

 

 
   
 

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava

Asemakaavakartta (4677kt .pdf)

Kaavaselostus (5083kt .pdf)

LIITE 1 Asemakaavan laatimispäätös (46kt .pdf)

LIITE 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1542kt .pdf)

LIITE 3 Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet asemakaavaluonnoksesta (80kt .pdf)

LIITE 4 Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet asemakaavaehdotuksesta (74kt .pdf)

LIITE 5 Asemakaavoituksen seurantalomake (24kt .pdf)

LIITE 6 Havainnekuva (2580kt .pdf)

LIITE 7 Luontoselvityksen kasvillisuuskartta (454kt .pdf)

LIITE 8 Nostavan logistiikkakeskuksen pohjavesiselvitys: tutkimuskartta (1111kt .pdf)

LIITE 9 Meluselvityskartat (6639kt .pdf)

LIITE 10 Pölyselvityskartta (1162kt .pdf)

LIITE 11 a Nostavan logistiikka-alueen raiteistosuunnitelman suunnitelmakartta
(907kt .pdf)

LIITE 11 b Nostavan logistiikka-alueen profiili, terminaali (156kt .pdf)

LIITE 11 c Nostavan logistiikka-alueen raiteistosuunnitelman profiili (128kt .pdf)

LIITE 11 d Poikkileikkaus, VR-Rata Oy 30.3.2007 (39kt .pdf)

LIITE 12 Pinnantasaussuunnitelma (395kt .pdf)

LIITE 13 Louhintasuunnitelma (272kt .pdf)

LIITE 14 Kiviainesten oton vaiheistus (13kt .pdf)

LIITE 15 Valuma-aluekartta (264kt .pdf)

LIITE 16 Häiriintyvät kohteet kartta (284kt .pdf)

LIITE 17 Uoma lausunto (747kt .pdf)

LIITE 18 a Aikkalan tieyhteys yleissuunnitelma asemapiirustus (542kt .pdf)

LIITE 18 b Aikkalan tieyhteys yleissuunnitelma pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus
(88kt .pdf)

 

 

 

 

 

 

 

28.4.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus