Etusivu

Yhteystiedot

Kiviaineksen oton ympäristövaikutusten arviointi
- YVA-menettely
- Arviointiselostus

Asemakaava
- Kaavaehdotus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Luontoselvitys

Muistiot
- Yleisötilaisuus 9.5.2007

 

 

 

 

 

 
   
 

 

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (1300kt .pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.7.2007 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus