Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Yleisötilaisuus 29.1.2008

Yleisötilaisuus 27.3.2007

 

 

 

 

 
   

Rälssin maanvastaanottoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (.pdf 2500kt)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltava hanke on Lahden kaupungin Rälssin maanvastaanottoalueen laajennus. Maanvastaanottoalueen laajennusta ja jatkojalostustoimintoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin suunnitelma arvioinnin toteuttamisesta eli arviointiohjelma. Toisessa vaiheessa ympäristövaikutukset on arvioitu tehdyn suunnitelman ja siitä saadun palautteen mukaisesti. Lopuksi arvioinnin tulokset on koottu arviointiselostukseksi.
Arviointiohjelma ja -selostus ovat julkisia asiakirjoja. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua niihin ja esittää niistä mielipiteensä.Video suunnittelualueen
3D-mallista (.wmv 2300kt)

 

7.2.2008 Ramboll Finland Oy / Ympäristövaikutusten arviointi