Kukkuroinmäen jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (.pdf 3200kt)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltava hanke on Kukkuroinmäen Jätekeskuksen laajennus sekä laajennusalueen rakentamiseen liittyvä louhinta.

Kukkuroinmäen alueella toimii nykyisin Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n (EKJH) jätekeskus. Arviointimenettelyssä on arvioitu olemassa olevien ja uusien laajennushankkeeseen kuuluvien toimintojen sekä louhinnan ja maa-ainestenoton yhteisvaikutukset. Myös toimintojen edellyttämän liikenteen vaikutukset arvioitiin.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin suunnitelma arvioinnin toteuttamisesta eli arviointiohjelma. Toisessa vaiheessa ympäristövaikutukset arvioitiin tehdyn suunnitelman ja siitä saadun palautteen mukaisesti. Lopuksi arvioinnin tulokset on koottu arviointiselostukseksi.

Arviointiohjelma ja -selostus ovat julkisia asiakirjoja. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua niihin ja esittää niistä mielipiteensä.

31.8.2007 Ramboll Finland / Ympäristövaikutusten arviointi