Yleisötilaisuus 1.2.2007

YLEISÖTILAISUUS 1.2.2007, klo 18.00
Lempiälän koulu, Joutseno


MUISTIO


1. Ylitarkastaja Erja Monto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus avasi tilaisuuden.

2. Erja Monto esitteli ympäristövaikutusten arviointimenettelyprosessin.
YVA-ohjelma on kuulutettu. Lausunnot ja mielipiteet on annettava 23.3.2007 mennessä.

3. Toimitusjohtaja Mika Suomalainen, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:stä esitteli EKJH:n historiaa, toimintaa ja toimintaperiaatteita sekä valotti lähiajan tulevia muutoksia jätehuollossa. Yhtiö tulee sopeuttamaan resurssit ja palvelut vallitsevan tilanteeseen. Periaatteena on kokonaisvaltainen palvelu yhteistyökumppanin avulla. Vuonna 2006 yhtiö selvitti yhteistyöstä kiinnostuneet tahot, joista L&T valittiin yhteistyökumppaniksi.

4. Kierrätysjohtaja Osmo Bolander esitteli Lassila & Tikanojaa ja hankkeen taustaa ja tavoitteita. Hanke toteutetaan yhteistyössä EKJH:n kanssa. L&T:llä on jo paljon toimintaa Kaakkois-Suomessa jätehuollossa, kiinteistöpalveluissa ja teollisuuden puhtaanapidossa. Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tehdään markkinaselvitys siitä, millaisia palveluja suuret yritykset tarvitsevat jätteidensä hyödyntämisessä kaatopaikan sijaan. Lähtökohta on, että EKJH tulee vastaamaan kotitalouksien jätehuollosta ja L&T teollisuuden tarpeista.

5. Osastopäällikkö Matti Kautto, Ramboll Finland Oy:stä esitteli asemakaavaprosessia, joka on käynnistetty yhtä aikaa YVA-menettelyn rinnalla. Asemakaava käsittää uuden ja nykyisen jätteiden käsittelyalueen sekä tie yhteyden sinne. Pyritään siihen, että asemakaavaluonnos olisi nähtävillä samanaikaisesti YVA selostuksen kanssa.

6. Kaavoitusinsinööri Heikki Puranen esitteli kaavoitusta. Kuisaaren asemakaavan laatiminen on ollut Joutsenon kaupungin kaavoitusohjelmassa 2006-2008 ja Kukkuroinmäen uusien hankkeiden myötä asemakaavoitus on nyt laitettu vireille. Kuissaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman on tarkoitus tulla vireille kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa 20.2.2007. Tällöin on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Noin 600 ha:n alueelle on laadittava uusi kantakartta.

7. Joonas Hokkanen Ramboll Finland Oy:stä esitteli hankkeen YVA-ohjelman. Hän rohkaisi asukkaita ottamaan kantaa ja esittämään mielipiteitä suoraan konsultille puhelimella, kaavakkeilla ja sähköpostilla. Paikalla olleille jaettiin lomakkeita, joilla voi antaa palautetta hankkeesta.

8. Tilaisuuden päätteeksi oli yleisökeskustelu, jossa tuli esille:

  • Liikenne pitäisi saada kulkemaan Soskuan sillan kautta. Autoja tulee vielä Kivisaaren tien kautta. Asianosaisella on myös omia yksityisiä tilastoja. Tien kallistus on väärään suuntaan Kivisaaren tiellä vanhan sillan jälkeen.

  • Edellisen kerran YVA-tilaisuudessa 1990-luvulla oli tupailtameininki. Silloin kampoihin pistettiin kovasti ja arvelee, että jätelaitos on hoitanut asiansa kohtuullisesti, kun suurta vastustusta ei ole.

  • Jäteautojen kulkee yksityistien kautta Vaalimaan suunnasta. Liikenteen pitäisi mennä Soskuan tien kautta, kuten tiehallinto on opastanut. Autoista tippuu roskia tien varteen ja joskus löytyy myös elektroniikkaromua.

  • Biojätelaitoksen remontin aikana oli rottia, mutta ei enää.

  • Käsittelykeskuksen viereisellä pelloilla varikset ja naakat tekevät reikiä heinäpaaleihin istuskellessaan niiden päällä.

  • Osmo Bolander arvioi, että todellinen jätteenkäsittelylaitokselle tuleva jätteen määrä tulisi olemaan 50-100 000 tonnia. Työpaikkoja tulisi 5-15 ja välillisesti toinen mokoma, pääasiassa kuljetuksiin.


9. Erja Monto päätti tilaisuuden klo 20.00.

Tilaisuudessa oli 20 osanottajaa.


 

5.2.2007 Ramboll Finland / Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy