I Pohjolan Voima I
 

Framsidan

   
 

Pohjolan Voima planerar havsvindkraftspark utanför Kristinestad

 

Pohjolan Voimas dotterbolag PVO-Innopower Oy planerar en stor 230-400 megawatts havsbaserad vindkraftspark i området utanför Kristinestad. I projektet ingår att bygga en vindkraftspark i havsområdet, kraftverk på kraftverkstomten på Björnön samt kraftledningar därifrån till riksnätet. Projektets miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB).

Sivu päivitetty 31.8.2010

 

 

 

 

 

 

 

Framsidan
Lägeskarta för projektet
Miljökonsekvensbedömning
Material
Kontaktuppgifter
Suomeksi