I Pohjolan Voima I
 

> Ympäristövaikutusten arviointi

   
 

Ympäristövaikutusten arviointi

 

Ympäristövaikutusten arviointiprosessiin kuuluu ohjelma- ja selostusvaihe. Arviointiohjelmassa esitetään hankkeen tiedot, aikataulu ja arvioitavat ympäristövaikutukset. Arviointiselostuksessa esitetään laadittujen selvitysten perusteella arvio hankkeen vaikutuksista ja vaihtoehtojen vertailu.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessiin kuuluu olennaisena osana kansalaisten osallistuminen. Sekä ohjelma- että selostusvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään hanketta ja sen ympäristövaikutuksia.

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteenveto (5,2 Mb)
Ympäristövaikutusten arviointiselostus (12,8 Mb)
Liiteraportti, Asukaskyselyn tulokset (5,1 Mb)
Liiteraportti, Luotojen putkilokasvillisuusselvitykset (2,3 Mb)
Liiteraportti, Lintujen kevätmuuttoselvitys (2,7 Mb)
Liiteraportti, Pesimälinnustoselvitys (1,4 Mb)
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (0,3 MB)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (3 MB)
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (0,1 MB)

 

 

 

Lisätietoja YVA-menettelystä ympäristöhallinnon sivuilta

 

 
Sivu päivitetty 16.12.2011
 

Etusivu
Hankkeen sijaintikartta
Ympäristövaikutusten arviointi
Yhteystiedot