Etusivu-Johdanto

Tiivistelmä

Vesihuollon kehittämissuunnitelma:

Yhteystiedot

 


Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelma

> suurenna kehittämissuunnitelman luokittelukartta

> luokittelukartta pdf muodossa (770kt)

Nurmijärven kunnan vesihuoltolain (119/2001 5 §)
mukainen vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui marraskuun alussa 2004. Suunnitelmasta järjestettiin yleinen esittelytilaisuus 8.11.2004. Tarkoituksena oli selvittää vesihuollon kehittämistoimenpiteitä noin 20 vuoden aikajänteellä pääpainon ollessa haja-asutuksen vesihuollossa.

Suunnitelman työryhmään kuului Nurmijärven kunnan edustajia kunnallistekniikan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimialoilta sekä Nurmijärven vesilaitokselta. Lisäksi työryhmään kuului Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja. Suunnitelman laatimisessa konsulttina toimi Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan vesihuollon tavoitteita määrittelevä suunnitteluväline.

5.1.2005 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy