Etusivu  Aikataulu  Töiden arvostelu  Kilpailun säännöt  Palkinto  Tuomaristo  Alustukset  Kilpailutyöt  Yhteystiedot  

Tuomaristo

  Tuomariston puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Antti Haukka Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelmasta. Antilla on liikennesuunnittelutausta mutta nykyinen tehtävä yhdistelee insinööri- ja suunnittelukokemusta huomattavasti inhimillisempään lähestymistapaan, sillä Antti vastaa sidosryhmä- ja kuntalaisvuorovaikutuksesta Tampereen raitiotien ensimmäisen vaiheen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton aikana vuosina 2016-2021. Onnistuminen tehtävässä vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta suunnittelijoiden, rakentajien, hankkeen johdon sekä lukuisten eri sidosryhmien suuntiin. Käytännön tasolla tehtävät vaihtelevat hankkeen yleisötilaisuuksista työnaikaisten liikennejärjestelyiden miettimiseen ja rakentamisen tuotantopalavereista ratikan taideohjelman ohjaamiseen. Liikennehaasteeseen osallistujilta Antti odottaa heittäytymistä ja omien mielipiteiden jatkuvaa haastamista muiden tiimiläisten ajatuksiin peilaten. Pelkkien insinöörien suunnittelema maailma olisi kenties toimiva mutta todennäköisesti valitettavan tylsä!

  Kaupunkiympäristön suunnittelun näkökulmaa edustaa Hanna Montonen, joka on asemakaavoittanut Tamperetta vuodesta 2003, viimevuosina erityisesti joukkoliikennekaupunkina ja jatkossa yhä enemmän kävelykaupunkina. Hanna on tutoroinut liikennehaasteen kisaajia aiemminkin ja aikoo kiinnittää huomiota siihen miten ryhmät tasapainoilevat teknisten, taiteellisten, toiminnallisten sekä sosiaalisten teemojen keskellä. Hanna uskoo, että haasteen läpikäyneet rohkenevat laajentaa ammatti-imagoaan liikennesuunnittelijasta kaupunkisuunnittelijaksi.

  Pirkanmaan ELY-keskusta liikennehaasteen tuomaristossa edustaa Suvi Vainio. Suvi on titteliltään liikennejärjestelmäasiantuntija, mikä tarkoittaa ELY-keskuksen roolin mukaisesti erityisesti tienpidon sovittamista liikennejärjestelmän kokonaisuuteen ja siten muun muassa laajaa vuoropuhelua alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. ”Tiemiehen” tehtävissä Suvi on ollut vuodesta 2002 lähtien, ensin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirissä ja sitten v. 2010 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tehtävät ovat vaihdelleet viestinnän ja asiakkuuksien kehittämisestä liikenneturvallisuusasiantuntijan pestiin ja v. 2016 alkaen nykyisiin liikennejärjestelmäasiantuntijan tehtäviin. Liikennehaasteen aikana Suvi odottaa näkevänsä laajakatseista ideointia ja rohkeita ratkaisuehdotuksia.

  Toimitusjohtaja Pekka Sirviö edustaa Tampereen Raitiotie Oy:tä. Hän on toiminut erilaisissa tehtävissä niin kalustotoimitusten kuin operaattorin palveluksessa vuodesta 1994 lähtien. Pekka toteaa tuomarintehtävästään seuraavaa: ”Tuomaroinnista ei tämän tapaisessa kisassa ole aikaisemmin kokemusta eli odotan tilaisuutta pienellä jännityksellä. Toivon näkeväni innostunutta ja tuoretta otetta ratkaisuihin. Olisi hienoa löytää joitakin ajatuksia digitaalisuudesta esitetyissä ratkaisuissa.”

  Lehtori Markus Pöllänen on tuomaristossa Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen edustajana. Markus työskentelee opetus- ja tutkimustehtävissä Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä, joka toimii Rakennetun ympäristön tiedekunnassa, Rakennustekniikan yksilössä. Markuksen opetus- ja tutkimusaloja ovat liikenne- ja kuljetusjärjestelmät ja tulevaisuudentutkimus. Liikenteen osalta hän on syventynyt erityisesti liikenneturvallisuuteen, kuljetusjärjestelmiin sekä liikenteen tulevaisuuksiin. Markus oli mukana suunnittelemassa ensimmäistä Tampereella vuonna 2015 järjestettyä Liikennehaastetta ja sen kokemusten pohjalta hän odottaa hyvin antoisaa 72 tunnin oppimiskokemusta kaikille haasteeseen osallistuville opiskelijoista tuomareihin. Hän suosittelee varaamaan kisaan kaiken sen ajan, minkä 72 tunnin aikaikkunassa on mahdollista, unohtamatta kuitenkaan riittävää lepoa, taukoja ja palautumista. Ennakkotehtävän ja sen materiaalin avulla on hyvä jo ennalta orientoitua kilpailuun. Markus korostaa, että kilpailussa kannattaa panostaa ryhmänä tai paremminkin tiiminä toimimiseen, sillä siten saa paljon enemmän irti oppimis- ja tulosmielessä kuin yksilötyötä korostaen. Arvioinnissa Markus aikoo kiinnittää erityistä huomiota kokonaisuuteen niin sisällöllisesti kuin ryhmän toiminnassa sekä tulevaisuusorientaatioon ja luovien elementtien hyödyntämiseen työn reunaehtoja ja toteutettavuusnäkökulmaa unohtamatta.

  Keskustakampusta tuomaristossa edustaa aluetieteen dosentti Ilari Karppi. Hän opettaa johtamisen ja talouden tiedekunnassa kompleksisuuden vaikutuksia yhdyskuntien ja kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen. Ilari on toiminut yli 20 vuotta myös asiantuntijana erilaisissa arviointi- tai soveltavan tutkimuksen tehtävissä ja tarkastellut tällöin mm. suomalaisen kaupunkipolitiikan toteuttamista ja kaupunkikilpailua Itämeren alueella mutta myös kaupunkikeskustojen kehittämistä tai vaikkapa Tampereen rakenteilla olevan ratikan vaikutuksia kaupunkikehitykseen. Hän oli mukana tuomaroimassa 72 h -kisaa myös vuonna 2015. Kisa ja sen monialaisiksi rakennettavat työryhmät tarjoavat osallistujille erinomaisen tilaisuuden oppia ymmärtämään suunnittelun maailmaa laajemmin kuin omista ammatillisista ja muista helposti muotoutuvista laatikoista käsin.

  Tuomariston TAMKin edustajana toimii lehtori Jouni Sivenius. Jouni vetää TAMKin ja Hervannan kampuksella infrarakentamiseen liittyviä kursseja ja on erikoistunut liikenneväylien ja liikenteen suunnitteluun. Jouni on toiminut infra-alalla yli 30 vuotta ja on ennen nykyistä opetustointa ollut liikenneinfran suunnittelu- ja viranomaistehtävissä alan konsulttitoimistoissa sekä Tampereen kaupungilla ja Tiehallinnossa. Jouni toimi 72 h kisan tuomaristossa myös vuonna 2015. Jouni kannustaa tulemaan kisaan uteliaana ja rohkeana antamatta turhanaikaisen riittämättömyyden tunteen vallata mieltä. Entisenä infrasuunnittelijana, suunnittelun tilaajana ja suunnittelua nykyään opettavana Jouni arvostaa ajattelua boksin ulkopuolelta sekä villejä visioita.

  Rambollia edustaa tuomaristossa Maija Musto. Maija toimii projektipäällikkönä sekä raideliikenteeseen ja liikenteen mallintamiseen erikoistuneen tiimin ryhmäpäällikkönä Rambollin Espoon pääkonttorilla. Maija on toiminut liikennealalla vuodesta 2004 lähtien ja hän on uransa aikana tehnyt erityisesti liikenteen toimivuustarkasteluihin, liikenne-ennusteisiin ja raideliikenteen suunnitteluun liittyviä projektitöitä. Maija oli ensimmäisen kerran liikennehaasteen järjestelyissä mukana viime vuonna Lappeenrannan kisassa. Hän suosittelee saapumaan kisaan avoimin ja iloisin mielin. Maija seuraa tiiviisti opiskelijoiden suoriutumista koko kilpailun ajan, joten hän aikoo kiinnittää huomiota erityisesti ryhmädynamiikkaan.